Grossisten der tabte marked

Den landsdækkende grossist stod med 14% af markedet, da omsætningen begyndte at svigte - mere end markedet generelt. Man lå med markedets højeste prisniveau - men også med det højeste omkostningsniveau. Derfor gik man i gang med at centralisere en række administrative og servicebetonede funktioner, ligesom hele logistikken blev lagt om og transporten outsourcet.

 

Der blev iværksat spareprogrammer og fyret medarbejdere. I 2 år lykkedes man med at holde overskuddet på det hidtidige niveau, men omsætningen dalede hurtigere - og i år 3 faldt overskuddet mærkbart - og der var ikke meget mere at komme efter omkostningsmæssigt, med mindre man ville downsize. De globale ejere tillod ikke dette!

 

Konsolidering - og derefter vækst

Sammen med Brandculture iværksattes et program, hvor salgsorganisationens 250 tilbageværende medarbejdere samt de 100 medarbejdere i de centrale funktioner arbejdede struktureret og målrettet igennem en proces mod først konsolidering og derefter vækst.

 

Samtlige medarbejdere gennemgik et 2-dages program, hvor man arbejdede med at skabe indblik i virksomhedens situation og markedets vilkår. Med baggrund i denne helhedsforståelse iværksattes 5 forbedringsprojekter - alle med fokus på at skabe kundefokus - eller gennem kundefokus at konsolidere - og i løbet af nogle måneder vækste salget.

 

Resultater

Processen har nu varet i 18 måneder. Efter 5 måneder kom konsolideringen og fra måned 11 og frem til denne måned er der vundet markedsandele. Selvtilliden er mærkbart tilbage i virksomheden og tilliden til ledelsen er nu markant forbedret i forhold til stemningen, da processen gik i gang.

 

Virksomheden har en god indtjening og den franske koncernledelse er særdeles tilfreds med vendingen af virksomheden. Ændringen er skabt uden ændringer i de 2 øverste ledelseslag i virksomheden.

Copyright 2020 © Brandculture