Bog på dansk om produktledelse

Hvad skal der til for at blive dygtig til at arbejde med product management? Bogen ”Product Management. Strategi, planlægning, marketing, organisering og eksekvering” giver dig svar på, hvordan man opbygger et stærkt fundament for arbejdet, og hvordan man kan arbejde med at forbedre sin indsats.

 

Bogen indeholder både gængse og nye teorier fra en række fagdiscipliner og konkrete anvisninger og praktiske eksempler fra den virkelige verden. Der arbejdes med udvikling af nye produkter, ligesom der er stort fokus på at optimere lønsomheden af den eksisterende produktportefølje.

 

Hovedafsnittene i bogen:

  • Produktledelse – teori og virkelighed?
  • Organisering
  • Produktstrategi
  • Produktplanlægning
  • Product marketing

 

Bogen indeholder desuden en gennemarbejdet litteraturliste, der anviser den bedste litteratur i de forskellige fagdiscipliner, ligesom et udbygget stikordsregister gør bogen velegnet som håndbog og opslagsværk.

 

Køb den her

Image
Copyright 2020 © Brandculture