Produktledelse

Produktstrategien er en af virksomhedens hovedhjørnesten. Det er oftest med udgangspunkt i den, at den samlede virksomheds strategi er formuleret.

 

Definitionen af produktporteføljen og de forretningsmodeller, der skal benyttes, bliver ofte omdrejningspunktet for de øvrige funktionsstrategier og forretningsplaner i virksomheden.

 

Når så strategien er lagt, så bliver implementeringen og eksekveringen af produktstrategien essentiel for at lykkes i virksomheden som helhed. I de forskellige funktioner styres siloerne, mens produktledelsen sikrer at produkterne flyder effektivt igennem på tværs af siloerne. Det forudsætter dels at tingene er organiseret rigtigt, at den lagte produktstrategi giver mening og at udførelsen bliver leveret af en organisation, som har værktøjskassen og forudsætningerne i orden.

 

Sammen med virksomhedens ledelse og de øvrige stakeholders i virksomheden, så skal produktledelsen styre arbejdet med at formulere, implementere og eksekvere produktstrategien.

 

Product Management

 

Det betyder, at produktledelsen skal kunne mestre 3 discipliner, nemlig produktstrategi, produktplanlægning og produktmarketing. Desuden ligger der en række generelle fagområder som forretningsforståelse, applikationsforståelse, kommunikation osv., som dog i et vist omfang er branche- og virksomhedsspecifikke.

 

I nogle virksomheder er leverandørhåndtering og strategisk indkøb en del af produktledelsens arbejde. I disse virksomheder er der behov for yderligere fagdiscipliner omkring indkøb, sourcing og forhandlinger som en del af produktledelsesområdet.

 

I detailhandelen og i dele af grossistleddet samles produkterne ofte i klynger, så der i stedet arbejdes med category management, hvor ledelse af kategorierne bliver omdrejningspunktet, frem for ledelse af det enkelte produkt. Fagdisciplinerne i category management er ofte hjulpet af stærke datagrundlag til beslutningerne, så arbejdet med fordel bliver meget datadrevet. Brandcultures erfaringer er, at man ikke kun kan basere sit arbejde på data og leverandørernes initiativer, men i høj grad skal have fokus på kunden og butikken/købssituationen i en mere strategisk tilgang til arbejdet.

 

Download: Udvikling af produktfunktionen 

Download: Udvikling af category management-funktionen

Copyright 2020 © Brandculture