People assessment

Har organisationen de rette kompetencer til at lykkes?

 

Det er mange topledelser i tvivl om. Derfor kan et skræddersyet assessment af organisationens kompetencer og adfærd være nøglen til at kvalificere væsentlige investeringer, eksempelvis som optakt til et større uddannelsesforløb. For når kompetencerne er tydeligt afdækket, kan man med større præcision og fokus arbejde mod at forbedre de vigtigste forhold.

 

Udover kompetenceafklaringen er mange virksomheder også i tvivl om centrale enheder og funktioner har den rette adfærd til at kunne løse morgendagens opgaver effektivt og dermed sikre konkurrencedygtighed.

 

Et assessment kan også være med til at tydeliggøre om holdet i en afdeling eller division er rigtig sammensat, om der er klarhed omkring rollefordelingen - eller om der er behov for justeringer.

 

Sidst, men ikke mindst, kan et assessment af eksempelvis ledere også give den enkelte leder præcis indsigt i egne kompetencer og et indblik i, hvordan lederkolleger og medarbejdere oplever deres ageren i hverdagen. Med den nye indsigt er det muligt at udnytte eksisterende kompetencer endnu bedre og lave en udviklingsplan for de områder, som man ønsker at forbedre.

 

Brandculture har udviklet en metode til at foretage assessments og en rapporteringsform der både forsyner virksomheden og de involverede medarbejdere og ledere med vigtig indsigt.

 

Alt efter den konkrete problemstilling sammensættes et skræddersyet sæt af analyser, opgaver, vurderinger og samtaler. Der måles ikke kun på generiske kompetencer, men også på meget funktionsspecifikke kompetencer, som danner grundlag for en tilbundsgående kortlægning af de konkrete kompetencer i funktionerne, man ønsker analyseret.

 

Det samlede assessment vil typisk indeholde:

  1. Assessmentcenter
  2. 360-graders måling
  3. Personprofil
  4. Kvalitative samtaler

 

Udover at tilføre organisationen vigtig viden, er det samtidig et motiverende forløb for de involverede medarbejdere.

 

Læs mere om metode og afrapporteringen til topledelsen her

Copyright 2020 © Brandculture