Innovation

Hvordan ser det ud med innovationsevnen i din virksomhed? Hvordan er udviklingen i time-to-market for jeres produkter?

 

We see Kodak filmVirksomhedens innovation kommer i mange dimensioner.

 

For det første handler det om virksomhedens produkter og ydelser. Selve den konkrete kerneydelse, hvordan udvikler den sig i forhold til konkurrenter, muligheder og marked? Hvad med mulighederne for periferiydelser, tilbehør, opgraderinger osv.? Hvad med selve forretningsmodellen – udnytter vi de muligheder, der er, for at skabe nye segmenter og bedre indtjening?

 

For det andet handler det om vores innovative kapacitet. Er vores ledere og nøglemedarbejdere i stand til at løfte innovationsgraden? Har de værktøjskassen? Har de kulturen og holdningerne?

 

For det tredje handler det om vores processer. Sikrer vi de rigtige processer og procedurer i de forskellige aspekter af vores løbende udvikling? Har vi den rigtige balance mellem brugerdrevet innovation og internt drevet? Udnytter vi vores eksterne stakeholders tilstrækkeligt til at sikre turbo på innovationen? Har vi systemer til at sikre løbende udvikling forbedringer og optimeringer, både når det gælder produkter/ydelser og når det gælder processer? Og får vi skabt tilstrækkelig lønsomhed ud af innovationen, så innovationen er for forretningens skyld og ikke omvendt?

 

Uanset, hvor virksomhedens behov for styrkelse af innovationsevnen, så få en snak med Brandculture om erfaringer og muligheder for at igangsætte en proces.

Copyright 2020 © Brandculture