Product Lifecycle

PLCProduct lifecycle management – PLM – er disciplinen hvor virksomhedens sortiment styres frem i tiden, så konkurrencedygtigheden og lønsomhedens udvikles.
 

Disciplinen skal sikre at virksomhedens beslutningstagere dels har et overblik over nu-situationen i virksomhedens produktportefølje, dels har værktøjer til at planlægge og styre udviklingen frem i tiden.
 

Mange virksomheder har PLM-software, der håndterer en række af de administrative opgaver i forbindelse med versionering, dokumenthåndtering osv., men de hjælper ikke med at sikre beslutningsgrundlag og værktøjer til styring. Det kræver en ledelsesmæssig tilgang, hvor samspillet mellem virksomhedsledelsen og virksomhedens produktchefer er altafgørende.

 

Erfaringerne siger, at det kræver en stor, proaktiv indsats først at sikre en kortlægning af produkterne i produktlivscyklus-kontekst og derefter bruge denne kortlægning til at lægge fremadrettede planer, som munder ud i velbegrundede roadmaps – både for virksomheden som helhed og for den enkelte produktlinje.

 

I den kommercielle del af PLM ligger en meget stor værktøjskasse af muligheder.

 

Tag en dialog med Brandculture om, hvordan product lifecycle management kan udvikles i virksomheden. 

 PLC EN

 

Copyright 2020 © Brandculture