Launch management

Lykkes vi fuldt ud med introduktionen af vores nye produkter? Har vi gode, faste processer for, hvordan vi launcher – og har vi den rigtige værktøjskasse til det?

 

De fleste virksomheder kan blive bedre til at launche deres nye produkter. Forbedringsmulighederne ligger som regel inden for tre områder:

 

Planlægning og forberedelse af launchen er hyppigste kilde til, at launches ikke lykkes fuldt ud. Ofte bliver projektet tidspresset. Nødvendige delprojekter sættes for sent i gang og man ender ofte med at fjerne nogle af de planlagte aktiviteter og nedskalere andre. Her er det utroligt vigtigt at få bygget en række værktøjer og faste procedurer, ligesom involveringen af stakeholders bliver alfa og omega.

 

En plan for bedre launches indeholder typisk disse elementer:

 
Launch management dkHver af disse skal gennemarbejdes og ansvar tydeliggøres, ligesom der skal være en løbende rapportering, der angiver ”readiness levels” i forhold til hvor klar man er til at markedsføre, sælge, levere etc.

 

Det er oftest punkt 5 og 6, at vi ser problemerne dukke op, fordi vi ikke lykkes med implementeringen, hvor mange af de nøglespillere, der skal udføre dele af arbejdet, ikke kommer med i ”loopet” og lige pludselig bare står med et nyt produkt og måske et kick off-arrangement, uden at alt det, der skal til for at skabe salget er på plads.

   

Få en snak med Brandculture og høre om erfaringer fra andre virksomheder og se nogle eksempler på nogle af de værktøjer, der kan komme ud af en udviklingsproces.

Copyright 2020 © Brandculture