Salg

Har I det salgs-setup, der skal sikre de kommende års vækst og udvikling i virksomheden?

 

På strategisk niveau handler det om at sikre den rigtige organisering, så man bruger ressourcerne de rigtige steder og på de rigtige opgaver. Her handler det meget om prioriteringer i segmenteringen og tilknytningen af ressourcerne og ikke mindst i valget af kanaler, der kan løfte og understøtte indsatserne.

 

På strategisk niveau handler det også meget om – i tæt samarbejde med product management, marketing og evt. logistik – at have bygget den rigtige portefølje og de rette forretningsmodeller at gå i markedet med. Og endelig handler det på strategisk niveau om at sikre de rigtige kompetencer og udvikle den viden, de skills og den kultur, der skal til for at lykkes, herunder skabe det rette niveau for digitaliseringen af indsatsen.

 

På taktisk niveau handler det om de klassiske dyder fra resultatmodellen:

 

Resultatformel i salg

 

Afgørende på taktisk niveau bliver virksomhedens evne til at sikre prioritering af, og fokus på, hvad ressourcerne bliver brugt på, især hvilke kunder og kanaler, der bliver brugt tid på.

 

Desuden skal der arbejdes løbende med udvikling kvaliteten af indsatserne, så der bliver fyldt ny viden og løbende udviklet bedre færdigheder i arbejdet på at løfte resultaterne, udvikle forretningsforståelsen og fastholde de rigtige priser.

 

Og endelig betyder kulturen i organisationen utroligt meget for den langsigtede resultatskabelse og fastholdelse af de dygtige folk. Det, der giver lyst til at give den en ekstra skalle, når det er det, der skal til, og det, der skaber stolthed og begejstring.

 

Uanset om behovet er et helt nyt salgsstrategisk setup eller om det er forbedring af resultaterne i de nuværende rammer, så er det Brandcultures erfaring, at løsningen for virksomheden skal skræddersys. Ikke to virksomheder har brug for samme tiltag for at skabe forbedrede salgsresultater.

 

Salgsudvikling er ofte en af virksomhedens mest lukrative investeringer.

Copyright 2020 © Brandculture