Procurement

I arbejdet med udvikling af virksomhedens procurement er der konstant potentiale for forbedringer af virksomhedens lønsomhed, i første omgang på omkostningssiden, men i høj grad også på indtægtssiden.

 
det strategiske niveau kan der findes udviklingsmuligheder (såvel som afviklingsmuligheder), hvor der i en gennemgribende analyse vil kunne defineres en række forbedringer, ligesom segmenteringen af leverandørerne vil kunne påvise nye måder at indgå i samarbejder med dem på. Der vil kunne opstilles tydeligere politikker for de forskellige kategorier, så de taktiske indsatser bliver enklere.

 

I en strategisk spend-analyse vil der kunne ske en skarpere prioritering af indsatserne i forhold til de overordnede kategorier og markeder. En markedsafsøgning vil kunne give inspiration til nye veje og nye muligheder.

 

Når den strategiske del sammenholdes med virksomhedens overordnede strategi, så vil ønsker om risikominimering, leverandørspredning osv. kunne sikres som en del af fundamentet. Supplier relationship management planen bliver en del af strategien, ikke mindst med gennemarbejdede planer for key suppliers.

 

det taktiske niveau ligger der store muligheder for forbedringer i næsten alle organisationer. Prioriteringer kan forbedres. Processer kan forbedres. Beslutninger kan gøre mere datadrevne. Leverandørsamarbejder og leverandørintegrationer kan optimeres. Forhandlinger kan professionaliseres. Daglige indkøbshåndteringer kan gives ekstra indtjeningspotentiale, hvis håndteret rigtigt. Prissætning kan forbedres. Kort sagt: mulighederne er endeløse.

 

Tag en dialog med Brandculture om, hvordan virksomheden kan få hjælp til at sætte en proces i gang for at forbedre procurement-arbejdet i virksomheden.

Copyright 2020 © Brandculture