Salgsledelse

Salgsorganisationen skal være gearet til fremtiden og designes til at funktionen kan løse sine opgaver effektivt og kan skabe vækst. Det kræver godt salgslederskab.

 

Dygtige ledere fjerner friktion ved at tilføre ressourcer til løbende forbedring af de systemer og processer, som skal gøre arbejdet i hverdagen smidig og effektiv, eller ved at fjerne forhindringer.

 

Som i andre fag er salgsledelse en disciplin, som skal læres. Det gælder nye ledere, som har brug for den grundlæggende værktøjskasse, og det gælder erfarende ledere, der kan have glæde af nyeste viden indenfor specifikke felter eller måske lige frem en nytænding, fordi autopiloten har taget over.

 

Udover at sikre den strategiske retning med de nødvendige prioriteringer i samarbejde med marketing, product management og andre relevante funktioner, så er den taktiske salgsledelse det, der fylder hverdagen for de fleste nøglepersoner i salgsledelsen. På taktisk niveau arbejder vi på at forbedre elementerne i resultatmodellen på funktions-, gruppe- og individniveau: 

 

Resultatformel i salg

 

Den løbende forbedring foregår kontinuert i hverdagen, samtidig med at vi laver særlige aktiviteter, hvor der sættes turbo på udviklingen.

 

Ledelse er at tilføre situationen det, den mangler. Desuden skal man i salgsorganisationen også sætte endnu mere kraft på styrkerne i virksomheden, teamet og individerne.

 

Men hvordan gribes salgslederudvikling an?

 

Lederudvikling skal være nært knyttet til virksomhedens strategiske mål og planer, fordi det giver en naturlig og meningsfyldt kobling. Ved at skræddersy udviklingsprocessen til virksomhedens situation og kravene i markedet bliver forløbet både nærværende og mere målbart. Ikke kun i forhold til resultatmål, som de fleste virksomheder er dygtige til at styre efter, men især i forhold til indsatsmål, som definerer vejen til resultatskabelsen.

 

Det er ofte en stærk støtte til salgsledelsen, at lederudviklingsprocessen sker koordineret med udvikling af salgsorganisationen, så både KAM, eksternt salg og internt salg løftes koordineret på både funktions- og individniveau.

 

Er det uklart, hvilke temaer lederudviklingsprogrammet skal fokusere på, kan en 360-graders måling efterfulgt af kvalitative samtaler med tilbagelæsning til nøglepersonerne i salgsledelsen give stor indsigt til både virksomheden og lederne selv.

 

Tag en dialog med Brandculture om, hvordan et skræddersyet udviklingsforløb inden for salgsledelse kan se ud i jeres virksomhed. 

 

Copyright 2020 © Brandculture