Go-to-Market

Når produktledelsen skal beslutte sin Go-to-Market-indsats, så kræver det en strukture­ret tilgang, som er bedst illustreret ved 6 grundlæggende spørgsmål

 

Go to Market 

  1. Hvad er ydelsen? For det første skal det være tydeligt, hvad vi skal i markedet med i den pågældende plan: Er det et konkret produkt? Er det en portefølje af produkter? Er det en løsning eller et koncept bestående af både et traditionelt produkt og et antal tillægsydelser og services?
  2. Hvem sælger vi den til? Hvem er målgruppen? Er det vores faste kunder på andre af vores produkter, eller er der tale om en ny målgruppe, et nyt segment, et nyt mar­ked? Er det konkret personer hos slutbrugerne, der er i fokus, eller handler det om at komme ud og være til stede hos en række grossister for at være tilgængelige for markedet?
  3. Hvorfor behøver de ydelsen? Hvad er det for et behov vores ydelse dækker? Hvor­dan skaber ydelsen værdi for slutbrugerne? Hvordan skaber ydelsen værdi for salgskanalerne? Hvorfor kan vores sælgere være stolte af at gå ud med produktet? Hvordan adskiller dette produkt sig fra konkurrenternes? Hvordan adskiller dette produkt sig fra vores øvrige ydelser? Hvad er vores value proposition til hver målgruppe?
  4. Hvor kan vi nå dem? Hvilke distributionskanaler og hvilke markedsføringskanaler kan vi anvende for at nå nøglepersonerne?
  5. Hvordan går vi i markedet? Hvordan skal vi pakke kommunikation, produkt og kanaler, så vi bliver lagt mærke til? Hvad er vores USP, vores “Unique Selling Proposition”? Hvor­dan skal vi prioritere indsatserne? Hvordan skal vi prissætte, så vi rammer rigtigt?
  6. Hvornår skal vi launche, påvirke? Hvordan skal timingen være i forhold til os selv, kunderne og konkurrenterne? I hvilken rækkefølge skal vi gøre tingene internt og eksternt?

 

Når virksomheden skal lave større markedstiltag eller har brug for at forbedre sin performance på feltet, så kan det være en fordel af få bistand til det – bistand som ligger på et andet felt, end det, reklamebureauet kan levere.

 

Tag en dialog med Brandculture om, hvordan virksomheden kan få hjælp til at sætte en proces i gang for at forbedre go-to-market-indsatsen eller hvis man har en helt konkret aktivitet, man ønsker at sætte turbo på. 

Copyright 2020 © Brandculture