Mødekultur

Møder optager en stor del af mange lederes og nøglemedarbejderes tid. Det betyder, at forbedret mødeeffektivitet vil kunne booste mange virksomheders produktivitet voldsomt.

 

Der er 5 niveauer af forbedringsmuligheder:

  • Virksomhedens møde- og samtalestruktur
  • Virksomhedens praktiske retningslinjer og værktøjer til møder
  • Mødekulturen
  • Mødeledernes adfærd
  • Den enkelte mødedeltagers adfærd

 

Virksomhedens overordnede møde- og samtalestruktur fastlægger rammerne for de faste møder og samtaler, der sikrer at kommunikationsflowet i virksomheden går hele vejen fra topledelse til medarbejdere – og tilbage igen. Læs mere om Møde- og samtalestruktur her.

 

Virksomhedens praktiske retningslinjer og værktøjer til møder handler om at virksomheden definerer nogle guidelines ”Sådan holder vi møder i…”, udarbejder nogle standard-templates til mødeindkaldelser og mødereferater, opsætter principper for brug af Teams, OneNote osv.

 

Mødekulturen handler om, hvordan vi plejer at holde møder – og hvilken adfærd vi ofte udviser. Kulturen kan ændres, hvis man skruer på de øvrige 4 håndtag, hvis topledelsen går forrest og man i øvrigt sikrer en implementering i form af uddannelse eller træning.

 

Mødeledernes adfærd handler om kompetencer og adfærd før, under og efter mødernes gennemførelse. Det skal sikres, at der udsendes et ordentligt forberedelsesgrundlag for mødedeltagerne, så de ved, hvad der forventes af dem og under mødet, skal der udøves ledelse, så mødet når målet på effektiv vis.

 

Mødedeltagerne skal udøve selvledelse og leve op til de principper, der er formuleret for god mødedeltagelse. Hvis de har fået tilført kompetencerne og været igennem et træningsforløb, så kan niveauet løftes voldsomt.

Copyright 2020 © Brandculture