Strategi

Hvordan går man fra strategi til resultater?

 

At bygge en ambitiøs, sammenhængende strategi og få den implementeret i alle dele af organisationen, så den skaber vækst og solide forretningsmæssige resultater. Det er opgaven.

I praksis drejer det sig om at træffe de valg, og ligeså vigtige fravalg, som giver virksomheden konkurrencemæssige fordele. Der er brug for en metodisk tilgang, som Brandculture baserer på 6 skridt:

 

Strategi 6 skridt 

 

Gennem analyser og facilitering hjælper Brandculture organisationer fra strategiudvikling til -implementering. For at skabe business impact er der ofte brug for kompetenceudvikling, som vi integrerer i implementeringsprocessen, så strategien samtidig maseres ind i organisationen. Dermed ender vi ikke blot ud med et stærkt strategidokument, men én alignet organisation der arbejder sammen mod fælles strategiske mål.

Copyright 2020 © Brandculture