Adfærdsdesign & motivation

Skab forandring med adfærdsdesign

 

Mange virksomheder står overfor store forretningsmæssige forandringer, som skal tackles for at kunne se ind i en attraktiv fremtid. Derfor har vi som ledere en væsentlig opgave i at lede vores medarbejdere gennem forandringerne. Men hvordan gearer topledelsen sin organisation til at være innovativ og hurtig til at omstille sig?

Adfrdsdesign 1

 

Første skridt er at forstå, hvorfor forandringer er svære at gennemføre, så man bedre kan gå dem i møde. Dernæst er det vigtigt at have viden om, hvordan mennesker træffer beslutninger. Dels for som leder selv at kunne ændre adfærd på specifikke områder, dels for at kunne støtte sine medarbejdere på vejen.

 
Forskning gennemført af den israelsk-amerikanske psykolog Daniel Kahneman og hans kollega Amos Tversky har givet os vigtig indsigt i menneskers adfærd. Deres forskning har påvist, at mennesker er intuitive tænkere, og at den menneskelige intuition er ufuldkommen, så vurderinger og valg ofte afviger væsentligt fra gængse statistiske og økonomiske modellers forudsigelser.

 

I forlængelse af deres arbejde er født en nyere disciplin indenfor ledelse, adfærdsdesign, som benyttes til at skabe adfærdsændringer på alle niveauer i organisationen. Det kan for eksempel være gennemgribende adfærdsændringer for at kunne leve op til strammere GDPR-regler eller adfærdsændringer til at fremme virksomhedens mødekultur. Ofte med store gevinster for øje i virksomhederne, når de lykkes med forandringen.

 

Nudging, eller sagt mere enkelt at puffe, er et element i adfærdsdesign, der beskæftiger sig med løsninger til at skabe den ønskede adfærd. Ved brug af simple teknikker øges sandsynligheden for at lykkes med forandringen. Samtidig kan processen gøres motiverende at deltage i for både ledere og medarbejdere, og bidrage med nye vinkler til den mere klassiske motivationsteori.

Copyright 2020 © Brandculture