Prisoptimering & indtjening

Its no great crime 1

Lønsomhedsforbedring gennem forbedret prisstyring

 

En af de stærkeste faktorer at ”skrue” på for virksomheds ledelsen er prissætningen. På det strategiske niveau er valget af forretningsmodel og valget af positionering for produkterne af stor betydning, lige som kanalvalget spiller ind.

 

På det taktiske niveau har valg af prisstruktur, rabat- og bonusstrukturer og de praktiske regler for de enkelte aktørers mandater i prissætningen væsentlige, lige som den konkrete prissætning i forhold til priselasticitet har betydning.

 

Op på det operationelle niveau, så er det den daglige adfærd hos personerne med indflydelse på prissætningen, der gør forskellen.

 

Gennem årene har vi deltaget i dækningsbidragsforbedringer på helt op til 25% i forbindelse med optimering af virksomhedens prissætning. Download white paper om prissætning

 

Når der skal arbejdes med forbedringer, så kan der både tages fat i det samlede prissætningskompleks eller i enkeltelementer af prissætningen.

 

Vil man tage fat i helheden, så ser trinene i arbejdsprocessen således ud:

 

Prisoptimering 6 skridt 1

 

Efter implementeringen kommer så eksekveringen, hvor virksomhedens mellemledergruppe har en stor andel i at hjælpe og holde fast, når dilemmaerne dukker op.

 

Tag en dialog med Brandculture om, hvordan virksomheden kan få hjælp til at sætte en proces i gang for at skabe forbedret prissætning og lønsomhed.

Copyright 2020 © Brandculture