God strategi - dårlig implem....

En mellemstor, skandinavisk virksomhed havde lagt en ny strategi. God proces, god involvering bredt i organisationen, flot plan og lækre PowerPoints. Man havde dog glemt at lægge en god plan for implementeringen - og da tiden "piskede" afsted, så gik det hele lidt hurtigt.

 

Implementeringen blev et "road-show", hvor ledelsen rejste rundt i landene og holdt 1½-times præsentationer af de flotte PowerPoints. Man samlede også alle ledere til en dag i en biograf i Stockholm, hvor de fik indlæg fra de forskellige funktioner i topledelsen. Der blev sat flotte roll-ups op på alle kontorer.

 

Proces

Et år senere bad ledelsen Brandculture om hjælp. Konkrete tiltag omkring opkøb og nye segmenter var sat igang, men 90% af medarbejderne oplevede ikke at løfterne i strategien var indfriet - og oplevede at intet var sket, "bortset fra ledelsens 2 prestige-projekter" - et opkøb og et nyt segment, man havde lavet en organisation omkring. Suboptimeringen var fortsat, it-systemerne fungerede lige dårligt og den generelle stolthed i forhold til konkurrenter og kunder var til at overskue - og de nye elementer levede "i sin egen verden".

 

Der var brug for en "re-launch" af strategien og en ordentlig implementering. Der blev lavet en version 2.1 af strategien og man iværksatte elementer af disse tiltag:

  • At skabe en tydelig og let kommunikérbar hovedstrategi
  • Design organisationen efter strategien
  • Skab leder-commitment - frem for alt mellemleder-commitment
  • Sikre "One Company"-kultur med et stærkt kundefokus
  • Sikre forankring i hverdagen i de daglige arbejdsfunktioner
  • Opfølgning med fastholdelse af momentum
  • Kommunikation
  • Iscenesættelse
  • Nytænding

 

Resultater

Med disse elementer blev der skræddersyet en proces, hvor implementeringen frigjorde en enorm energi og stolthed i virksomheden - og strategien kom til at hænge sammen med hverdagen. Kulturen og forandringsresistensen måtte vige for den nye strategi. 

 

Virksomheden tager nu månedligt markedsandele i alle de nordiske lande. Tænk, hvis de havde husket implementeringen fra starten.....

Copyright 2020 © Brandculture