360 graders måling

Styrk forretningen gennem en dybere indsigt i organisationens kompetencer og adfærd

 

En 360-graders måling giver en ærlig og konkret feedback på en persons styrker og udviklingsområder. Personen vurderer sig selv på en række kompetencer og kerneområder, og denne vurdering sammenlignes med de udvalgte respondenters svar. Respondenterne kan være andre ledere, kollegaer, medarbejdere, leverandører, kunder eller andre interne og eksterne interessenter.

 

360-graders feedback fokuserer på adfærd og giver mulighed for en nuanceret og konkret vurdering, ikke et enten eller, men i hvilken grad. Den er direkte og normativ, hvilket gør det muligt at vurdere effekten af indsatser, eksempelvis som præ- og post-målinger i forbindelse med lederudvikling eller som løbende monitorering af ledelseskvaliteten. 360-graders processen ser således ud:

 

360 graders mling  

Trin 1 – Udarbejdelse af spørgeramme og rapport

Spørgerammen indeholder 25-30 skræddersyede spørgsmål, som besvares på under 10 minutter. Spørgsmålene skræddersyes til virksomheden, så de præcist vurderer eksempelvis lederne i forhold til den lederadfærd, man ønsker i hverdagen.

Når spørgerammen er udarbejdet, udsendes følgebrev, link og password elektronisk til fokuspersonen selv og til respondenterne, som skal være nøje udvalgt for at sikre et retvisende resultat.

Sidste led i forfasen er at sætte 360-graders rapporten op ved at beslutte den skala, som fokuspersonerne skal måles på samt rapportens layout.

 

Trin 2 – Udsendelse og besvarelse

Spørgsmål og data på fokuspersoner og respondenter uploades i systemet, og besvares indenfor ca. 1 uge.

Dataene samles i en rapport som er let læselig og giver et klart billede af egen og respondenternes opfattelse af adfærd og fokusområder, og den gør det også muligt at sammenligne flere respondentgruppers svar. Yderligere kan data sammenlignes på tværs i organisationen.

 

Trin 3 – Tilbagemelding til fokuspersonerne

Brandculture giver hver fokusperson en tilbagemelding på rapporten i dialogform. Udover at blive præsenteret for selve resultatet af 360-graders målingen, er det vigtigt at fokuspersonen forholder sig til rapportens nøgleområder og reflekterer over egen adfærd.

Samtalen tager udgangspunkt i fokuspersonens styrker, da det skaber det bedste udgangspunkt for udvikling. Senere i samtalen drøftes personens udviklingsområder og samtalen afsluttes med at skrive konklusionerne ned og lave en handlingsplan. Hver samtale varer typisk 1 time.

 

Trin 4 – Opfølgning

Når alle ledere har modtaget tilbagemelding på 360-graders målingen, præsenterer Brandculture virksomhedens  topledelse for følgende:

  1. Hovedkonklusionerne fra 360-graders målingerne set i et virksomhedsperspektiv
  2. Anbefalinger til styrkelse af virksomhedens forretning
  3. Oplæg til kommende udviklingsprogram, hvis det har været formålet med målingen

 

Brandculture har stor erfaring i at gennemføre 360-graders målinger for både små og store medarbejdergrupper, og de erfaringer deler vi gerne med jer.

 

Copyright 2020 © Brandculture