Assessmentcenter

 

Er man i tvivl om en medarbejdergruppe har de rette kompetencer til at møde fremtiden, kan kompetencerne testes i et assessmentcenter skræddersyet til virksomheden. Der måles ikke kun på generiske kompetencer, men også på meget funktionsspecifikke kompetencer, som danner grundlag for en tilbundsgående kortlægning af de konkrete kompetencer, man ønsker analyseret.

 

Kompetenceprofil personbillede

Indledningsvis definerer man en række situationer og discipliner, som gruppen af medarbejdere skal kunne håndtere og udarbejder på den baggrund specifikke opgaver som skal løses på assessmentcenteret. Er medarbejdergruppen eksempelvis ledere vil der typisk være opgaver på både strategisk, taktisk og operationelt niveau. Assessmentcenteret er opbygget med et antal stationer, hvor opgaveløsningen primært foregår individuelt, men gruppeopgaver kan i nogle tilfælde også være relevante. De fleste opgaver er skriftlige, men der kan også være problemstillinger der egner sig bedre til at foregå ”live”, eksempelvis med skuespillere eller instruktører. Det kan eksempelvis være discipliner som mødeledelse, den nødvendige samtale, faglig sparring o.l.

 

En tilsvarende fremgangsmåde gør sig gældende, når formålet med assessmentcenteret er medarbejdertræning. Varigheden vil dog typisk være 2-3 dage, mens test af kompetencer gennemføres på 1 dag.

 

Brandculture har udviklet en metode til at foretage assessments og en rapporteringsform der både forsyner virksomheden og de involverede medarbejdere og ledere med vigtig indsigt. Alt efter den konkrete problemstilling kan et assessmentcenter være en del af et forløb, hvor der også indgår: 

  1. 360-graders måling
  2. Personprofil
  3. Kvalitative samtaler


Udover at tilføre organisationen vigtig læring og viden, er det samtidig et motiverende forløb for de involverede medarbejdere.

 

Læs mere om metoden og afrapporteringen til topledelsen her

Copyright 2020 © Brandculture