Kompetenceprofiler

Skræddersyede kompetenceprofiler er uden sammenligning det mest værdiskabende HR-værktøj i Brandcultures værktøjskasse. Fordi redskabet er tydeligt og præstationsrettet, kan effekten aflæses på både top- og bundlinje.

 

Der kan være mange årsager til at få udarbejdet kompetenceprofiler i virksomheden. Overlap mellem funktioner, ny organisationsstruktur, uklare forventninger mellem ledere og medarbejdere eller ønsket om en bedre styring af effekten i kompetenceudviklingen, blot for at nævne nogle enkelte.

 

Her er et eksempel på et udsnit af en kompetenceprofil:

Kompetenceprofil1
Det man som virksomhed blandt andet kan opnå kompetenceprofiler er:

  • En tydeligere rolleafklaring i specifikke funktioner og mellem funktioner
  • At medarbejdersamtaler der løftes til et nyt niveau, fordi dialogen bliver konkret og handlingsrettet
  • At kompetenceudviklingen på individ-, afdelings- og virksomhedsniveau styres mere præcist
  • At incitamentsprogrammer med kompetenceprofiler som makker, får et tydeligt skelet at måle indsatserne ud fra

 

De fleste virksomheder er dygtige til målstyring på resultatniveau, mens målstyringen på indsatsniveau halter. Det er ærgerligt, for det er netop gennem fokus på de rette indsatser, at resultaterne skabes.

 

Brandculture har stor erfaring i at facilitere processen til at få udviklet kompetenceprofiler. Vi deler også gerne vores erfaring om implementering og anvendelsen af værktøjet, så det virker i alle dele af organisationen. 

Copyright 2020 © Brandculture