Personprofiler

Personanalyser er et værktøj til at analysere menneskers adfærdsstil og drivkræfter. Analyserne er med til at skabe et fælles sprog i organisationen, øge selvforståelsen samt til at lære, hvordan man kan tilpasse sin adfærd i specifikke situationer og til andres adfærdsstil.

 

Personanalysen giver forståelse for og indsigt i medarbejderes eller jobkandidaters adfærd og motivation. De fleksible rapportmuligheder giver mulighed for at bruge værktøjet i alle tænkelige situationer, som har kommunikation, adfærd, ledelse, teamwork og motivation i fokus.

 

Salg og kommunikation

Med indsigt og forståelse for adfærd og motivation, får fokuspersonen redskaber til at kunne målrette sit budskab mere præcist, eksempelvis i salget. Dette kan bruges i salgsafdelingen, kundeservice, samt for at opnå bedre teamwork og minimering af konflikter på alle niveauer.

 

Rekruttering

Personanalyse er også et oplagt værktøj at bruge i forbindelse med ansættelser, fordi det mindsker risikoen for dyre fejlansættelser. Hvordan passer kandidatens adfærdsstil ind i det team hun skal indgå i, og kommer den hun overhovedet til at sidde med arbejdsopgaver som motiverer hende i dagligdagen? Med redskabet mindskes risikoen for dyre fejlansættelser, ved at være på forkant med fokuspersonens adfærd og motivation.

 

Ledelse

Personprofiler og terminologien kan også bruges som et aktivt ledelsesværktøj for at højne kommunikationen mellem leder og medarbejdere. Som leder er det altafgørende at kunne tilpasse og overlevere sit budskab, så det passer til situationen og modtageren.

  

Rapporten kan både være standardrapport eller tilpasses til et givent formål eller situation, og indeholder typisk:

 


Personprofiler leder

 

Grafer og diamanten

Giver et hurtigt visuelt billede af personens foretrukne og tilpassede adfærd samt energiforbruget i forbindelse med tilpasning af adfærden.

 

Tekstside

Beskrivelse af hvordan andre ser personen i forhold til en række emner som blandt andet motivationsfaktorer, ideelle overordnede, kommunikationsstil og beslutningstagning.

 

Motivationsfaktorer

Viser hvilke stærke sider personen har adfærdsmæssigt, hvad der motiverer personen og hvad personen typisk forsøger at undgå samt hvordan personen sandsynligvis vil reagere under stærkt pres.

 

Behagelige og fleksible zoner

En grafisk fremstilling, som viser hvor meget energi personen bruger indenfor forskellige adfærdsområder.

 

Grafisk side

Siden beskriver både grafisk og i tekst om personens præferencer i forhold til en række udsagn i overskrifter: ”Opgavebeskrivelse”, ”Beslutningstagning”, ”Kommunikation” og ”Bliver motiveret af”.

 

Interviewspørgsmål

Der kan fungere som inspiration til hvilke spørgsmål tilbagemelderen kan stille personen.

 

Ved at kende terminologien bliver kommunikation og arbejdsgange mindre tilfældige, da det bliver tydeligere, hvordan der bør kommunikeres, og hvad som motiverer den enkelte. Ligger arbejdsopgaver langt fra vedkommendes foretrukne adfærdsstil, vil personens energiniveau hurtigere falde. En viden som kan bruges aktivt i hverdagen til både medarbejdere og ledere, men også for at belyse, hvordan en jobkandidat vil have det med sine kommende arbejdsopgaver.

 

Fokuspersonen kan besvare og modtage analysen elektronisk på en række forskellige sprog.

 

Brandculture har stor erfaring i at facilitere processer, hvor der indgår personprofiler. Hør os, hvordan analyserne kan understøtte jeres forretning.

Copyright 2020 © Brandculture